LEBB Lebbeekse AC Lebbeekse Atletiekclub

Bestuur & Secretariaat

de werking van de club

Wat doet het bestuur?

Het bestuur zet de beleidslijnen van de club uit. Daartoe vergadert het één keer per maand en organiseert één keer per jaar een algemene vergadering.

Vele handen maken licht werk. Via werkgroepen worden de taken verdeeld.

Ontdek de werkgroepen →

Raad van bestuur

François Willems

Voorzitter

Patrick Vanfleteren

Ondervoorzitter

Jan De Maersschalck

Secretaris

Jacqueline Van Wemmel

Penningmeester

Monique Van Wemmel

Bestuurslid

Frankie De Feyter

Bestuurslid

Jo De Smet

Bestuurslid

Eric Follaets

Bestuurslid

Koen Heyvaert

Bestuurslid

Jo Weyn

Bestuurslid

Mariska De Decker

Bestuurslid

Secretariaat

Het secretariaat zorgt voor de dagelijkse werking van de club. Inschrijvingen, verzekeringen en contact met de Atletiekliga.


  • BE33 0012 0865 3746
  • BTW BE 0430.682.473


In vertrouwen

Onze vertrouwenspersoon is Joost Stroobants. Je kan hem bereiken via joost.stroobants@lebb.be.

De interne vertrouwenspersoon is het aanspreekpunt voor atleten wanneer er zich problemen voordoen die te maken hebben met psychosociale risico’s binnen de club (waaronder pesten, ongewenst seksueel gedrag, agressie, stress, conflicten…). De interne vertrouwenspersoon kan de dialoog op gang brengen bij conflicten die te maken hebben met dit grensoverschrijdend gedrag. De vertrouwenspersoon luistert, adviseert, steunt en bemiddelt in de mate van het mogelijke. De vertrouwenspersoon is niet bevoegd voor klachten die te maken hebben met de werking van de club of met persoonlijke conflicten. Dergelijke disputen behoren tot de werkingssfeer van het bestuur. De vertrouwenspersoon kan deze klachten onverwijld overmaken aan het bestuur zonder hierbij echter te bemiddelen.

Facebook Twitter Instagram Flickr Strava Wikipedia YouTube