LEBB Lebbeekse AC Lebbeekse Atletiekclub

Indoor 200m-tijden worden niet erkend wegens foutieve markering

Gent
15
januari 2022

Op de indoorpiste te Gent werden de startzones 200 en 400 meter recentelijk hersteld. Na de herstelling werden de startlijnen van de 200m niet correct aangeduid. Enkel de lijn van de 400m werd wél correct aangebracht.

De Vlaamse atletiekliga laat op haar website www.atletiek.be het volgende weten:

Dit betekent dat op beide meetings de atleten een te korte afstand gelopen hebben (met uitzondering van baan 1). De tijden kunnen dus niet gehomologeerd worden (hoe klein de afwijking ook is). Dit euvel werd pas na de tweede wedstrijd opgemerkt.

Gezien verschillende atleten de verplaatsing naar deze wedstrijden maakten met het oog op een prestatie voor de komende kampioenschappen zullen deze tijden uitzonderlijk toch in aanmerking genomen worden voor de selectie van het KvV indoor (CAD/SCHOL en AC). Dit ook gezien er weinig andere kansen waren om een 200m te lopen: er was geen PK en stevige beperkingen op het aantal deelnemers per meeting. We betreuren het voorval en benadrukken dat dit om een uitzonderlijke situatie gaat waar we een atleetvriendelijke oplossing willen creëren.

Gevolgen voor clubrecords: Tijdens deze meetings werden ook enkele clubrecords van de tabellen gelopen. Gezien onze club bij haar clubrecords enkel officiële tijden opneemt, zullen deze prestaties geschrapt worden. De lijst met clubrecords zal binnenkort worden bijgewerkt.

Geschreven door Sam Vanfleteren | Contacteer webteam

Facebook Twitter Instagram Flickr Strava Wikipedia YouTube