LEBB Lebbeekse AC Lebbeekse Atletiekclub

Vanaf 15 oktober 2019 bundelen LAT en AC Lebbeke hun krachten als “Lebbeekse AC”

Lebbeke
23
september 2019

De twee Lebbeekse atletiekclubs, Lebbeekse Atletiek Toekomst en AC Lebbeke, zullen vanaf 15 oktober 2019 hun krachten verenigen en verder gaan als één club. De nieuwe naam van de club is Koninklijke Lebbeekse Atletiekclub. De afkorting wordt "LEBB".

Wanneer bedrijven of sportverenigingen gemeenschappelijke doelen nastreven en bovendien financieel gezond zijn, is een fusie nooit veraf. Fusioneren kan om verschillende redenen, deels uit pure noodzaak wanneer financiële, organisatorische of maatschappelijke problemen te kop opsteken maar deels ook uit opportunistische redenen waarbij het gezond verstand primeert. Dit laatste is ongetwijfeld van toepassing op de fusie tussen AC Lebbeke en LAT, twee atletiekverenigingen uit het Lebbeekse die hun degelijkheid en deugdelijkheid in het verleden méér dan genoeg bewezen hebben. Daarom enkele kenmerkende gegevens van beide clubs.

AC Lebbeke werd gesticht in 1955 waarbij de initiële focus lag op het veldloopgebeuren. De club groeide gestaag uit tot een ledenbestand van méér dan 600 leden. Tijdens deze bijna 65-jarige periode werden verschillende Belgische, Vlaamse en provinciale titels behaald zowel in het veldlopen als op de piste, en behaalden verschillende atleten een internationale status. LAT werd opgericht in 2002 en heeft een huidig ledenbestand van ca. 140 leden. LAT is dus kleinschaliger maar kan net zoals AC Lebbeke terugblikken op enkele goede atleten met internationale naam en faam, zowel in het verleden als in de huidige context. Beide clubs maken gebruik van de Lebbeekse atletiekinfrastructuur gelegen in de Albert I- straat en beschikken beiden over een clubhuis dat met eigen middelen werd opgericht. Qua ledenaantal barstte AC Lebbeke de laatste tijd zowat uit haar voegen met als gevolg een acuut plaatsgebrek, ook al omdat de club geen voorstander is van een ledenstop. Daarom werd een verzoek gericht aan LAT om ook op hun trainingsdagen de piste te mogen gebruiken zodat op die manier een oplossing kon gegeven worden aan het plaatsgebrek. Het bestuur van LAT had oren naar dit verzoek maar zag meer heil in een fusie om tot een vergelijk te komen voor dit probleem.

Alhoewel de fusieboot in den beginne om diverse redenen voorlopig werd afgehouden, werd uiteindelijk toch besloten om de krachten te bundelen om sportieve en extra-sportieve redenen. Onder het motto : “eendracht maakt macht”, werd besloten om vanaf 15 oktober 2019 te fusioneren en samen te werken onder één autonome atletiekclub, namelijk VZW Koninklijke Lebbeekse Atletiekclub. Het stamnummer van de oudste club ttz AC Lebbeke blijft behouden conform de statuten van de VAL. De clubkleuren worden voornamelijk blauw-wit met een zwarte tint of accent. François Willems van AC Lebbeke blijft voorzitter. In principe start de fusieclub haar sportieve activiteiten tijdens de Cross-Cup Relays aan de Nieuwdonk in Berlare. De fusie is tot stand gekomen na intens overleg met alle actoren van beide clubs, het bestuur, de trainers en het oudercomité van AC Lebbeke. Dit akkoord kwam tot stand door de eenzijdige wilsuiting van de beide verenigingen afzonderlijk.

De VZW Koninklijke Lebbeekse Atletiekclub is ervan overtuigd dat door de bundeling van de gezamenlijke krachten de club zich verder kan ontwikkelen om op die manier een vooraanstaande plaats in te nemen in de Belgische atletiek.

Een overzicht van de bestuursleden van de club kan je hier terugvinden. Voor meer informatie over de online veranderingen klik je hier.

Geschreven door François Willems | Contacteer webteam

Facebook Twitter Instagram Flickr Strava Wikipedia YouTube