LEBB Lebbeekse AC Lebbeekse Atletiekclub

Indienen premiestelsel en deelnamepremie 2013-2014

Lebbeke
12
oktober 2014

Het is opnieuw die tijd van het jaar. Eens het zomerseizoen is afgelopen, kunnen de premiestelsels opnieuw ingevuld worden. Deze kunnen tot en met 1 november 2014 ingediend worden op het secretariaat.

Ook dit jaar dienen alle cadetten en oudere atleten twee formulieren in te vullen: het premiestelsel en het blad om een deelnamepremie te ontvangen. Download het Premiestelsel en Deelnamepremie nu.

Onze jongste atleten (benjamins, pupillen en miniemen) dienen deze twee formulieren in te vullen: Premiestelsel en Deelnamepremie.

Alle formulieren dienen voor 4 november 2014 ingediend te worden op het secretariaat van onze club. Let op: Atleten die hun premiestelsel of deelnamepremie te laat indienen komen niet in aanmerking voor een vergoeding. Met vragen kan je steeds terecht bij Monique Van Wemmel.

Wat is het premiestelsel?

Het premiestelsel is gemaakt om onze atleten te belonen voor hun deelnames én prestaties. Bij deelname aan minstens 12 wedstrijden krijg je een bonus, de “deelnamepremie”. Het premiestelsel geeft een quotering aan prestaties op basis van kampioenschappen, deelname aan bepaalde wedstrijden en prestaties. Atleten die ook deelnemen aan indoorwedstrijden hebben een voordeel in dit stelsel. Atleten die in de winter crossen in plaats van indoor lopen nemen deel aan het cross-stelsel (dat los staat van het indoor- en zomerstelsel), waardoor alle atleten gelijk worden behandeld.

Elk indoor- en outdoorkampioenschap kreeg een bepaald aantal punten toebedeeld. Prestaties worden via de IAAF-puntentabel gequoteerd.

Kerstgala op 20 december

Net als voorgaande jaren zal ook dit jaar het Kerstgala de plaats van afspraak zijn om de deelnamepremie en het premiestelsel in ontvangst te nemen. Dit jaar staat het Kerstgala gepland op zaterdag 20 december 2014.

Geschreven door Sam Vanfleteren | Contacteer webteam

Facebook Twitter Instagram Flickr Strava Wikipedia YouTube