LEBB Lebbeekse AC Lebbeekse Atletiekclub

Werkvergadering PK Cross

Lebbeke
07
december 2012

Het zomerseizoen is nog maar pas achter de rug of wij staan al met beide voeten volop in het winterseizoen. De laatste maanden van het jaar is het traditioneel een drukke periode voor onze club.

Niet alleen dienen wij in te staan voor de organisatie van het Sint Maartenfeest, het kerstfeest, de uitbating gedurende 1 maand van een chalet tijdens de winterkermis, ons jaarlijks eetfestijn in januari, maar organiseren wij ook op zaterdag 02 februari 2013 onze jaarlijkse veldloop, die dit jaar ook kadert in het provinciaal kampioenschap. Gelet op de vorig jaar geboekte resultaten, kunnen wij gerust stellen dat dit kampioenschap zorgt voor de nodige uitstraling voor onze club. Daarvoor hebben wij opnieuw een forse financiële inspanning gedaan die enkel mogelijk was door een goed beleid te voeren. Afgaand op de vorige jaren is het bijna een certitude dat wij méér dan 1000 atleten aan de start mogen verwachten.

Daarom is het van het grootste belang dat alles rimpelloos verloopt willen wij naar de buitenwereld toe geen blamage oplopen. Om dit te vermijden kunnen wij als bestuur niet anders dan een beroep doen op onze grote schare vrijwilligers, mensen die voor AC Lebbeke het hart op de juiste plaats dragen. Daarom zijn wij zo vrij u vriendelijk uit te nodigen voor een vergadering ad hoc die zal plaats vinden op 17 december 2012 in onze kantine om 19u30. Op deze vergadering kunnen wij openlijk van gedachten wisselen en taken verdelen betreffende de organisatie van dit provinciaal kampioenschap. Ook de taakverdeling voor de andere evenementen kunnen gerust aan bod komen. Wij rekenen ten stelligste op uw aanwezigheid want enkel en alleen met uw inbreng kunnen en zullen wij dit alles tot een goed einde brengen, AC Lebbeke waardig.

Tot dan!

Voor het bestuur,

De voorzitter,
F. Willems

Geschreven door Sam Vanfleteren | Contacteer webteam

Facebook Twitter Instagram Flickr Strava Wikipedia YouTube